Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
U Šardic v aluviu Šardického potoka (Hustopečský bioregion, Jihomoravský kraj) vzniknul v roce 2013 mokřad o 5 vodních plochách s různou velikostí (50 - 9000 m2) a s různou hloubkou. Lokalita je významná s ohledem na vysokou diverzitu mikrobiotopů a vyskytujích se druhů hmyzu. V rámci práce bude sledovány změny rostlinných společenstev (výskyt druhů, zastoupení, pokryvnost) v jednotlivých letech. V návaznosti na změny rostlinných společenstev budou sledovány změny vodních druhů živočichů (řád vážek Odonata). Během roky budou sledována dynamika klimatických faktprů a taktéž dynamika hydrologických charakteristik mokřadu. Cílem práce bude zachycení sukcesních změn s návrhem managementu pro zachování diverzity lokality.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-LE Landscape Engineering
C-LE-LE Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.