Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by: prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Summary:
ČČeleď Cordulegastridae zahrnuje druhy, které reprezentují pravé lesní druhy vážek. Druhy jsou vázány na reofilní biotopy lesních komplexů. V současnosti byl prokázán na území ČR výskyt tří druhů, z území ČR doposud nemáme přesné informace o výskytu těchto druhů. Na známých lokalitách Karpat monitorovat bionomii jednotlivých druhů (sledováním letu imág, líhnutí..). Vyhodnotit ekologické nároky druhů ve vztahu ke krajinným strukturám, složení lesních ekosystémů, zjistit faktory, které mohou být limitující pro druhy. Zájmová oblast: Moravskoslezské Beskydy (popř. Vsetínské vrchy, Bílé Karpaty) - dle výběru. Výstup: předpokládaná publikace (článek) v recenzovaném časopise.

There are no limitations of the topic