Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen zeleninových druhů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Fakulta: Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je hodnocení parametrů a prac. režimu šnekového lisu při lisování semen zeleninových druhů (tykev olejná aj.). Předpokladem experimentu je zajištění potřebného množství semen.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení