Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je hodnocení parametrů a prac. režimu šnekového lisu při lisování semen ovocných druhů (vlašský ořech, lískový ořech aj.). Předpokladem experimentu je zajištění potřebného množství semen.

There are no limitations of the topic