Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Ověření účinnosti šnekového lisu při lisování oleje ze semen ovocných druhů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je hodnocení parametrů a prac. režimu šnekového lisu při lisování semen ovocných druhů (vlašský ořech, lískový ořech aj.). Předpokladem experimentu je zajištění potřebného množství semen.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení