Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Historický vývoj pomůcek a zařízení ve vinařství
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Summary:
Cílem bakalářské práce je zmapovaní histor. pomůcek a zařízení využívaných při výrobě vína v podmínkách moravských regionů. Při mapování je nutné využít návštěvu archivů, muzeí, přivát. sbírek apod., včetně pořízení potřebné fotodokumentace

There are no limitations of the topic