Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Testování vlivu lignanů na růst patogenních hub komplexu GTD
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary: Některé lignany mají prokazatelně aktibakteriální a fungicidní funkce. Předmětem této DP bude zkoušení různých koncentrací již extrahovaných lignanů vůči houbám, které způsobují onemocnění nazývané jako GTD, Grapevine Trunk Diseases.

There are no limitations of the topic