Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Rozšíření a bionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na LZ Židlochovice
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Poblíže města Vranovice byl objeven výskyt invazního druhu kůrovce Dryocoetes himalayensis, který se zde vyvíjí v odumírajících ořešácích černých (Juglans nigra). O binomii tohoto druhu není téměř nic známo, přičemž je možnou hrozbou pro pěstění ořešáku černého v našich lesích. Proto se bude tato práce zaměřena na získání základních znalostí o výskytu a bionomii tohoto druhu, a to včetně zhodnocení jeho potencionální škodlivosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.