Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vyhodnocení růstu lísky turecké (Corylus colurna) na vybraných lokalitách v Brně (Wilsonův les, uliční stromořadí). Zásady pro vypracování: 1. Po prostudování základní literatury bude provedeno zpracování charakteristik širších územních vztahů. 2. Dále budou změřeny u jednotlivých dřevin základní dendrometrické veličiny - průměr, výška aj. a doplní biometrické parametry dřeviny (zdravotní stav, poškození zvěří, plodnost, zmlazení aj.). 3. Hodnocení bude provedeno ve dvou letech, bude zhodnocen přírůst a provedeno vyhodnocení pomocí základních matematickostatistických metod. Výsledky průzkumu budou porovnány s předchozími měřeními a stručně okomentovány. Příloha bude doplněna grafickou dokumentací včetně foto.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia