Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je vyhodnocení růstu lísky turecké (Corylus colurna) na vybraných lokalitách v Brně (Wilsonův les, uliční stromořadí). Zásady pro vypracování: 1. Po prostudování základní literatury bude provedeno zpracování charakteristik širších územních vztahů. 2. Dále budou změřeny u jednotlivých dřevin základní dendrometrické veličiny - průměr, výška aj. a doplní biometrické parametry dřeviny (zdravotní stav, poškození zvěří, plodnost, zmlazení aj.). 3. Hodnocení bude provedeno ve dvou letech, bude zhodnocen přírůst a provedeno vyhodnocení pomocí základních matematickostatistických metod. Výsledky průzkumu budou porovnány s předchozími měřeními a stručně okomentovány. Příloha bude doplněna grafickou dokumentací včetně foto.

There are no limitations of the topic