Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Morfologická studie Salix repens a Salix rosmarinifolia
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je provést morfometrická měření (délka a šířka listu, délka řapíku, odění listu apod.) na herbářových položkách Salix repens a Salix rosmarinifolia. Následně provést statistické zpracování získaných údajů. Na jejich základě budou popsány základní charakteristiky jednotlivých druhů a hlavní rozdíly mezi nimi. Zjištěné výsledky budou porovnány s dostupnou literaturou.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení