Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Morfologická studie Salix repens a Salix rosmarinifolia
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je provést morfometrická měření (délka a šířka listu, délka řapíku, odění listu apod.) na herbářových položkách Salix repens a Salix rosmarinifolia. Následně provést statistické zpracování získaných údajů. Na jejich základě budou popsány základní charakteristiky jednotlivých druhů a hlavní rozdíly mezi nimi. Zjištěné výsledky budou porovnány s dostupnou literaturou.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení