Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Charakteristika mykovirů v patogenních, saprofytických a mykorhizních houbách
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary: Předmětem práce bude vypracovat ucelený taxonomický přehled mykovirů. Dále popsat hostitele mykovirů, možnosti detekce mykovirů a jejich případné využití.

There are no limitations of the topic