Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Sledování vlivu kultivačních zásahů na fyzikální vlastnosti půdy v meziřadí vinic
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Založení experimentu - specifikace kultivačních zásahů a vybraných pracovních operací na základě použitých mechanizačních prostředků. Určení kvality půdy a sledování fyzikálních vlastností půdy (teplota, vlhkost, kapilarita, struktura, zrnitost, měrná hmotnost apod.) ve vybrané lokalitě. Naměřené údaje statisticky zpracovat a na základě dosažených výsledků doporučit optimální kultivační zásah.

There are no limitations of the topic