Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Nové možnosti interpretace hodnot krajiny
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
1. Prostudujte odbornou literaturu týkající se interpretace krajiny. Získané poznatky včetně definice pojmu interpretace krajiny shrňte v rešeršní části bakalářské práce. 2. Po dohodě s vedoucím práce vyberte vhodné modelové území a proveďte jeho krajinářské hodnocení. 3. Navrhněte možné způsoby interpretace zjištěných skutečností návštěvníkům území a jednu z možností rozpracujte do detailu a aplikujte do krajinářské studie území. 4. V diskusi a v závěru shrňte a zhodnoťte získané poznatky o problematice interpretace krajiny, jejím významu, limitech a možnostech v krajinářské architektuře.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-LSA Landscape ArchitectureB-LSA-LA Landscape Architecture
B-LA Landscape Architecture
B-LA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.