Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Summary:
Geografické informační systémy (GIS) umožňují rychlé zpracování geografických dat a jejich široké využití má potenciál i v zahradní a krajinářské tvorbě. Jde jak o zpracování podkladových dat, tak o jejich analýzu a následnou interpretaci na jedné straně, a možnostmi finální prezentace projektů ve 3D prostoru na straně druhé. Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti softwarového řešení a jejich vhodnost k analýzám i k prezentaci ve 3D a ověřit na modelovém území.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-LA Landscape ArchitectureB-LA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FHUAG Introduction into GIS