Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v zahradní a krajinářské architektuře.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav plánování krajiny (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Abstrakt:
Geografické informační systémy (GIS) umožňují rychlé zpracování geografických dat a jejich široké využití má potenciál i v zahradní a krajinářské tvorbě. Jde jak o zpracování podkladových dat, tak o jejich analýzu a následnou interpretaci na jedné straně, a možnostmi finální prezentace projektů ve 3D prostoru na straně druhé. Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti softwarového řešení a jejich vhodnost k analýzám i k prezentaci ve 3D a ověřit na modelovém území.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura
B-ZAKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
ZFUAG Úvod do GIS