Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
2
Proposed by:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Summary: Bakalářská práce bude zaměřená na studium vybraného modelového území charakteru komponované krajiny. Cílem práce bude identifikovat hodnoty území a principy uspořádání krajiny, vyhodnotit jejich stav a navrhnout optimální způsob usměrňování rozvoje zvoleného území. Bakalářská práce bude podpořena výzkumným projektem Identifikace a prezentace historické kulturní krajiny ČR.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-LSA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.