Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary:
V práci bude zpracován přehled hlavních bakterií zelenin, které jsou přenosné osivem. V praktické části bude provedena kultivace osiv na selektivních i neselektivních médiích. Testování přítomných bakteriálních kolonií proběhne metodou PCR s využitím specifických primerů.

There are no limitations of the topic