Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kultivace a detekce bakterií přenosných osivem
Stav tématu: schváleno (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Abstrakt: V práci bude zpracován přehled hlavních bakterií zelenin, které jsou přenosné osivem. V praktické části bude provedena kultivace osiv na selektivních i neselektivních médiích. Testování přítomných bakteriálních kolonií proběhne metodou PCR s využitím specifických primerů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení