Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Význam barev v metodách UX výzkumu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem diplomové práce bude prozkoumat různé metody a techniky UX výzkumu (např. focus group, rozhovory, dotazníky, moderované sezení na dálku, kontextové šetření, testování oční kamerou, testování struktury webu, testování atraktivity a interakcí na prototypech) a analyzovat, do jaké míry jsou jednotlivé metody ovlivněny působením barev a jak barvy ovlivňují výsledky uživatelského testování s ohledem na různé objekty testování (idea, prototyp, finální produkt/služba). Výsledky analýzy pak student vyhodnotí, statisticky zpracuje a ověří na zvolené případové studii.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.