Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Význam barev v metodách UX výzkumu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bude prozkoumat různé metody a techniky UX výzkumu (např. focus group, rozhovory, dotazníky, moderované sezení na dálku, kontextové šetření, testování oční kamerou, testování struktury webu, testování atraktivity a interakcí na prototypech) a analyzovat, do jaké míry jsou jednotlivé metody ovlivněny působením barev a jak barvy ovlivňují výsledky uživatelského testování s ohledem na různé objekty testování (idea, prototyp, finální produkt/služba). Výsledky analýzy pak student vyhodnotí, statisticky zpracuje a ověří na zvolené případové studii.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.