Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Abstrakt: Cílem práce je vyhodnocení významu tohoto stylu v daném období a jeho přínos pro současný český design nábytku, navržení vlastního nábytkového objektu Analytická část: Politická a hospodářská situace ve sledovaném období v ČR, veřejný a obytný interiér sledovaného období v ČR, design nábytku se zdůrazněním vlivu Art déco: charakteristika, materiály, technologie, barevnost, významné produkty, tvůrci, srovnání s Evropou Vlastní řešení: návrh nábytkového objektu inspirován sledovaným obdobím, vizualizace, rozpočet Diskuse se zvýrazněním vlastního přínosu, závěrOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-DSGN Design nábytku
B-DSGN-DSGN Design nábytku
B-DREV Dřevařství
B-DREV-DREV Dřevařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
LDF
TKN Typologie a tvorba nábytku