Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Genius loci historického zahradního prostoru.
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Marie Lebedová
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Marie Lebedová
Summary:
Zabývejte se fenoménem jedinečného působení historického zahradního prostoru, kterým je tzv. Genius loci (duch místa). S využitím poznatků načerpaných z díla Ch. Norberg-Schulze (Genius loci) a další české i zahraniční odborné literatury týkající se tématu Genia loci se pokuste specifikovat, co tvoří jeho podstatu. Prokažte tvůrčí schopnosti a porozumění tématu zpracováním analýzy a návrhové studie vybraného historického zahradního prostoru s cílem oživit Genia loci daného prostoru. Ke zpracování návrhové části práce samozřejmě využijte poznatky získané v teoretické části práce.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-LSA Landscape Architecture
B-LSA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.