Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Pochopení a evaluace dlouhodobých environmentálních rizik spojených s vybranou skládkou
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude komplexně zaměřena na problematiku skládkování a případné vlivy skládek na životní prostředí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-AKE Aplikovaná a krajinná ekologie