Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Rozšíření a fytopatologický význam poprašek Coniophora spp. na území ŠLP Křtiny
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Poprašky (Coniophora spp.) jsou významné fytopatogenní houby působící hnilogy zejména jehličnanů. Cílem práce bude zhodnotit rozšíření poprašek na území ŠLP Křtiny a definovat jejich fytopatologický význam v jednotlivých porostech. Metodicky se bude jednat o práci zahrnující terénní a laboratorní část - terénní pochůzky se zaměřením výskytu patogena, odběrem a zpracováním vzorků. Laboratorní práce bude spočívat v izolaci čisté kultury případně mikroskopické analýze plodnic. Získané kultury a plodnice budou identifikovány pomocí sekvencí DNA.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.