Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Abstrakt: Stabilizace břehů nádrže v lesní trati - cílem práce bude návrh stabilizačních porostů v břehové zóně nádrže se zaměřením na spolupůsobení kořenových systémů dřevin a vnitřní břehové armatury.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení