Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Reprodukční biologie jasanu ztepilého v semenném sadu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Roman Longauer, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Abstrakt: Analýza reprodukčních procesů v semenném sadu resp. i několika sadech Terénní práce: Jarní: průbeh a intenzita samčího a samičího květení roubovanců. Podzimní: vyhodnocení produkce semen roubovanců v rámci sadu. Vyhodnocení: - samčí a samičí plodnosti jedinců a její meziroční stability - vztahů mezi plodností a fenotypovými znaky vč. intenzity individuálního postižení chřadnutím Výsledek a jeho využití: Rozšíření poznatků o reprodukčních procesech a plodnosti jedinců v populacích jasanu ztepilého, Doporučení pro manažment zdrojů reprodukčního materiálu a sběr semen, Možnosti zachování genofondu jasanu v souvislosti s jeho chřadnutím.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.