Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Projekt, studie v oblasti dřevínné vegetace v krajině - ozeleňování, realizace ÚSES, rekultivace, udržba městské zeleně
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Abstrakt:
Zpracování uvedených témat v optimálním případě na vlastní lokalitě.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení