Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Ochrana dřevin v prostředí sídel
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Summary:
Práce by měla přehledně a věcně zhodnotit a uspořádat údaje dotýkající se ochrany dřevin ve veřejných prostorech sídel. Shrnuty by měly být východiska a důvody ochrany a vymezeny jednotlivé způsoby (mechanická, biologická, chemická), jejich možnosti a limity. Součástí bude dokladování jednotlivých způsobů či forem a postupů, včetně konfrontace daného stavu na úrovni vybrané správy zeleně. Návrh systémových zlepšujících opatření na úrovni managementu, včetně možností evidence.

There are no limitations of the topic