Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení pomologických a kvantitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní
State of topic:
Thesis supervisor:
Ing. Jan Wolf
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
V diplomové práci budou u vybraných odrůd Asijských, Evropských a mezidruhových kříženců slivoní hodnoceny pomologické znaky (váha plodů a pecky; výška, šířka a hloubka plodů a pecky; tvar plodů a pecky) a kvantitativní znaky (obsah vitamínu C; celková antioxidační kapacita metodami FRAP a DPPH; obsah fenolů a karotenoidů). Výsledná data budou statisticky analyzována s důrazem na vyhledávání korelačních závislostí.

There are no limitations of the topic