Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML Křtiny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML Křtiny

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení