Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vyhodnocení srážko-odtokového procesu na vybraném lesním mikropovodí na území ŠLP ML Křtiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Abstrakt:
DP se bude zabývat vyhodnocením srážko-odtokového procesu na vlastních datech měřených na vybraném lesním mikropovodi - Křtiny, Kanice, Útěchov nebo Ušákov.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení