Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Abstrakt:
Smyslem BP je na základě literárních zdrojů, komunikace s pamětníky a odbornými institucemi vytvořit komplexní obraz české lesnické hydrologii. Zejména se jedná a soupis měrných lesnických povodí a jejich lokalizace, metody měření, způsoby využití výsledků a jejich společenská závažnost atp.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení