Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Landscape Management - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Smyslem BP je na základě literárních zdrojů, komunikace s pamětníky a odbornými institucemi vytvořit komplexní obraz české lesnické hydrologii. Zejména se jedná a soupis měrných lesnických povodí a jejich lokalizace, metody měření, způsoby využití výsledků a jejich společenská závažnost atp.

There are no limitations of the topic