Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Příprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Smyslem bakalářské práce je zhodnocení terénních podmínek vybraného katastru Královéhradecka jako podklad pro KPU. Bakalářská práce bude zpracovávána ve spolupráci s firmou Šindlar, s.r.o.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení