Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Příprava podkladů pro komplexní pozemkové úpravy vybraného katastru Královéhradecka.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Abstrakt:
Smyslem bakalářské práce je zhodnocení terénních podmínek vybraného katastru Královéhradecka jako podklad pro KPU. Bakalářská práce bude zpracovávána ve spolupráci s firmou Šindlar, s.r.o.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení