Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Posouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Smyslem bakalářské práce je posoudit funkční využití vybraného krajinného segmentu v libovolném k.ú. zejména v návaznosti na přírodní podmínky, UPD a požadavky místních dotčených orgánů. BP by měla sloužit jako východisko pro následnou DP, která se bude zabývat projektováním zvoleného krajinného segmentu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení