Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Bioinformatické přístupy k vyhodnocení metagenomických dat
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Summary:
Cílem této práce bude praktické hodnocení dat z NGS (sekvenace nové generace). V rámci této práce bude řešeno, jak zacházet se software v rámci NGS a jak utřídit a uspořádat získaná data. Velmi dynamické a perspektivní téma, a to i pro trh práce. Práce bude zaměřena na bakteriální 16S.

There are no limitations of the topic