Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Detekce hub rodu Cadophora ve dřevě révy vinné
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem této práce bude shrnout nejnovější poznatky o technikách detekce patogenních hub napadajících révu vinnou. V rámci této práce bude prakticky řešeno, jaký mají houby rodu Cadophora vliv na zdravotní stav révy vinné. Bude navržen systém detekce real time PCR a bude provedena analýza minimálně 10 rostlin révy vinné. K tématu nejsou zadaná žádná omezení

There are no limitations of the topic