Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary:
Na vybraných lokalitách přirozených lesů ČR, napříč výškovým, klimatickým i stanovištním gradientem, jsou již od 70. let 20. století opakovaně detailně hodnoceny chemické a fyzikální vlastnosti půd. Toto období lze přitom hodnotit jako neobyčejně dynamické. Vrcholila imisní zátěž a současně začala být stále markantnější klimatická změna. Je otázkou, jak se veškerý tento vývoj (globální, regionální i lokální) vepsal do vývoje půd přirozených lesů. Cílem bakalářské práce bude posoudit změny v půdách ve vazbě k porostním a stanovištním poměrům. Za tímto účelem bude nutné zkompletovat historické i moderní analýzy a v některých případech i nalézt vztahy některými starými a moderními přístupy k analýze půd. Podél časového gradientu pak bude posouzen a statisticky vyhodnocen vývoj jednotlivých půdních vlastností.

There are no limitations of the topic