Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt:
Na vybraných lokalitách přirozených lesů ČR, napříč výškovým, klimatickým i stanovištním gradientem, jsou již od 70. let 20. století opakovaně detailně hodnoceny chemické a fyzikální vlastnosti půd. Toto období lze přitom hodnotit jako neobyčejně dynamické. Vrcholila imisní zátěž a současně začala být stále markantnější klimatická změna. Je otázkou, jak se veškerý tento vývoj (globální, regionální i lokální) vepsal do vývoje půd přirozených lesů. Cílem bakalářské práce bude posoudit změny v půdách ve vazbě k porostním a stanovištním poměrům. Za tímto účelem bude nutné zkompletovat historické i moderní analýzy a v některých případech i nalézt vztahy některými starými a moderními přístupy k analýze půd. Podél časového gradientu pak bude posouzen a statisticky vyhodnocen vývoj jednotlivých půdních vlastností.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení