Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Tradiční způsoby technologického zpracování ovoce z extenzivních výsadeb jako součást kulturního dědictví.
Stav tématu: schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je vypracování odborné literární rešerše na zadané téma s využitím domácích a zahraničních literárních zdrojů. Důraz je kladen na tradiční zpracovatelské technologie (sušení, výroba destilátů, smažení povidel, atd.), prezentace těchto technologií v rámci kulturního dědictví, současné trendy v rámci mikroregionálního rozvoje, typologie technologií a staveb). Vlastní práce bude zpracována obvyklým způsobem, včetně tabulek, grafů a fotodokumentace. Zpracování závěrečné práce bude konzultováno s vedoucím práce a odborníky z praxe. Závěrečná práce bude mít všechny náležitosti odpovídající požadavkům studijního oddělení ZF (předepsaná struktura a obsah).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení