Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv informačního obsahu na nákupní rozhodování sluchově postižených spotřebitelů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bude navrhnout vhodnou metodiku pro tvorbu informačního obsahu, kterým se firma prezentuje na internetu a na obalech svých výrobků. Závěry a doporučení budou stanoveny na základě zvolené formy marketingového výzkumu (např. dotazníkové šetření pro 200-300 respondentů). Metodika bude obsahovat celý proces práce s důrazem na realizaci jednotlivých technik marketingového výzkumu. Pro bližší zjištění chování sluchově postižených, jejich názorů a postojů bude využita eye-trackingová technologie (pozorování a experimenty) a kvalitativní rozhovory. Výsledky šetření budou statisticky a graficky zpracovány. Navržená metodika bude ve formě případové studie ověřena v praxi. Její součástí budou univerzálně aplikovatelná doporučení (např. kterým slovním spojením se vyhnout s ohledem na omezenou slovní zásobu sluchově postižených).
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.