Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt: Student vypracuje na daném povodí přírodní poměry. Provede v povodí podrobný terénní průzkum. Vyhodnotí stávající stav využití půdy a hospodaření v povodí s ohledem na odtok vody a možnosti jejího zadržení. Zhodnotí stav vodní sítě, protierozních opatření a prvků pro zadržení vody v krajině. Student provede návrhy opatření ke zlepšení odtokových poměru v povodí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-KRAJ KrajinářstvíB-KRAJ-KRAJ Krajinářství
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.