Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Landscape Management - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Summary:
Student vypracuje na daném povodí přírodní poměry. Provede v povodí podrobný terénní průzkum. Vyhodnotí stávající stav využití půdy a hospodaření v povodí s ohledem na odtok vody a možnosti jejího zadržení. Zhodnotí stav vodní sítě, protierozních opatření a prvků pro zadržení vody v krajině. Student provede návrhy opatření ke zlepšení odtokových poměru v povodí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-LAND Landscaping
B-LAND-LAND Landscaping
B-FOR Forestry
B-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.