Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti využití pokrutin získaných při lisování semen révy vinné pro přípravu alternativních produktů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Ústav zahradnické techniky disponuje pokrutinami z lisování semen révy vinné. Práce by se měla zaměřit na zpracování lit. rešerže o produktech z této suroviny na trhu a v praktické části na výrobu alternativních produktů (sušenky aj.)vč. hodnocení jejich vybraných vlastností (např. senzorické hodnocení)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení