Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv inhibitorů BSO, Lycorine a AIP na biosyntézu sekundárních metabolitů jednobuněčných řas
Stav tématu:
Vedoucí práce: Ing. Dalibor Húska, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Dalibor Húska, Ph.D.
Abstrakt:
Fenolické látky společně s askorbáty a glutathionem patří mezi důležité buněčné antioxidanty, chránící buňku proti reaktivním formám kyslíku (ROS) čímž dochází k udržování homeostáze v buňce. S produkcí ROS dochází k enzymatickým i neenzymatickým změnám v množství jednotlivých antioxidantů. Tyto mechanismy jsou dobře prozkoumány u vyšších rostlin. U jednobuněčných řas byly prokázány celkové polyfenolické látky. Za biosyntézu polyfenolických látek zodpovídají především enzymy i) PAL - fenylalanin amoniak lyáza a ii) TAL-tyrosin amoniak lyáza. Nicméně aktivity těchto enzymů doposud nebyly v mikrořasách dostatečně prokázány. Proto cílem práce bude sledovat vliv inhibitorů BSO (Buthionine sulfoximine) - specifický inhibitor syntézy glutathionu; Lycorinu - inhibitor askorbátového cyklu a AIP (2-aminoindan-2-fosfonová kyselina) - inhibitor aktivity enzymu PAL na biosyntézu polyfenolických látek u jednobuněčných řas (Chlorella, Scenedesmus, Parachlorella, Coccomyxa).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení