Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Vyhodnocení různých způsobů ochrany proti houbovým chorobám a nových PIWI odrůd z České republiky, ve výsadbě v Mendeleu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení