Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace v rozmezí duben až květen.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení