Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Abstrakt: V bioplynových stanicích je anaerobní fermentací vyráběn bioplyn složený z požadovaného metanu a doprovodného oxidu uhličitého. Jedním z nejčistších paliv je vodík, který je za specifických podmínek také možno vyrábět anaerobní fermentací. Cílem práce je po přípravě rešerše provést sadu pilotních zkoušek s cílem vyrobit bioplyn s vysokým obsahem vodíku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia