Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: V bioplynových stanicích je anaerobní fermentací vyráběn bioplyn složený z požadovaného metanu a doprovodného oxidu uhličitého. Jedním z nejčistších paliv je vodík, který je za specifických podmínek také možno vyrábět anaerobní fermentací. Cílem práce je po přípravě rešerše provést sadu pilotních zkoušek s cílem vyrobit bioplyn s vysokým obsahem vodíku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení